חנוכת שיר
סדנאות לכתיבה יוצרת בבית הסופר ע"ש הזז בירושלים בהנחיית שמאי גולן
שירים של משתתפי הסדנא תשל"ח