שלום קרמר
"הבריחה מן המציאות הישראלית – על דרכו של הסיפור העברי בימינו"
חלק מן המאמר – הפרק "ההצמדות לחוויות הילדות",
"ידיעות אחרונות" 2.4.1964
 
   דרך שלישית לבריחה מן המציאות הארץ-ישראלית היא ההצמדות אל חוויות הילדות והנעורים בגולה. כלום מקרה הוא זה שסיפוריהם של אהרן אפלפלד, יורם קניוק, שמאי גולן, ששניים מהם הגיעו בילדותם ארצה ואחד הוא צבא ממש, נסבים על מדינות שמעבר לים, על הגולה במזרח אירופה ועל הגולה בארצות-הברית? סיפורו של קניוק, המגלה כשרון ציורי רב, יותר משהם מספרים מציאות עברית או יהודית הם מספרים בשרבוב חכמני מציאות אמריקנית מודרנית. שמאי גולן, שיודע לספר מעשה ולבנות דיאלוג, תיאר ברומאן שלו "באשמורת אחרונה" גילגוליו של ילד ונער יהודי לאחר השואה בפולין וברוסיה עד החלטתו לעלות ארצה. ובסיפוריו הקצרים אינו מתאר אלא עולים חדשים, המביאים בכנפיהם עדיין מהוויית הגולה ומריחה.