רדיודרמות - תסכיתיםהתסכיתים הושמעו ב"קול ישראל" במסגרת התוכנית: "המסך עולה"."הרי את מקודשת""הרכב עלה על מוקש""ההספד""הפטרון מארץ הקודש""עשרה סנטימטר עפר""חופה"ועוד.