צפרירה מלובני שמוקלר
ראיון עם שמאי גולן
יליד פולטוסק ששורשי הווייתו הישראלית משתרגים עם מקורותיו בשואה",
"מורשת" – ביטאון עמותת דור ההמשך, מאי 2008