יעל זיידמן
"המימסד צריך לסייע יותר לסופרים"
הסופר שמאי גולן הוא היושב-ראש החדש של אגודת הסופרים.
הוא כיהן בעבר בתפקיד זה בשנים 1984-1981,
ידיעות אחרונות 14.5.1984
 
   
*           אילו מטרות עיקריות אתה רואה בתפקידך הישן-חדש?
            הסופר בימינו נמצא בבעיה. הוא כביכול בא ודורש שישלמו לו עבור חומר שאף אחד בעצם לא הזמין אצלו. פשוט לא משתלם להיות סופר. הוא חייב להתפרנס למחייתו בעבודה אחרת, ובשביל לכתוב הוא נאלץ "לגנוב" שעות. הסופרים מקופחים לעומת אנשים אחרים העוסקים בכתיבה. המדפיס את דברי הסופרים מקבל משכורת חודשית, המבקר הספרותי מתפרנס כאיש האקדמיה המלמד את יצירתו של הסופר, ואילו הסופר עצמו מקבל תמלוגים זעומים ולא סדירים, ואף מהם מס הכנסה נוטל כמחצית. אגודת הסופרים מנסה לשנות את המצב על-ידי השגת שורה של מענקים, שיעזרו לסופר להתמסר לכתיבה. אילו ניתן היה, למשל, להעניק לסופר מילגה לשלושה או ארבעה חודשים בשנה לכתיבה בתשלום, היה הדבר מקל עליו מאוד. ענין אחר המעסיק את הסופר הוא פירסום יצירתו. לעתים קרובות נדרש הסופר לשלם למו"ל עבור פירסום יצירתו, דבר שאינו הוגן ואף משפיל. אגודת הסופרים תשקול אפשרות של הקמת הוצאה לאור שלא על מנת להרוויח. אנו עדים היום להתחסלותם של כתבי-עת, שהם אכסניה לסופרים ולמשוררים המפרסמים בהם מיצירתם. אנו מבקשים לעודד הופעתם של כתבי-עת ספרותיים על-ידי השגת מענקים מקרנות שונות. אילו מישרד החינוך היה קונה, למשל, כמה אלפי עותקים מכל כתב-עת, ומפיץ אותם לספריות ולמוסדות, היה הדבר תורם לפריחתם.
*           אבל האם אין אצלנו סופרים שספריהם נמכרים בעשרות אלפי עותקים?
            נכון, יש גם סופרים כאלה, ותמלוגיהם ודאי נאים. אך אני מדבר על תשעים וחמישה אחוזים ויותר מן הסופרים, שיש ביניהם סופרים מצוינים, ואם הם מצליחים למכור אלפיים עותקים מספרם, הם מרוצים מאוד.
*           קיים פרס ראש-הממשלה, המסייע לסופרים להתפנות ליצירה.
            הוא מחולק לעשרה אנשים בשנה בלבד, וזה לא מספיק. אני חושב שהמימסד צריך לעזור לסופרים הרבה יותר. אחרי הכל, יש בארץ קהל קוראי עברית קטן מאוד, וגם הסופרים הטובים ביותר אינם מוכרים הרבה. נראה לי שלמימסד צריך להיות ענין לפתח את היצירה האמנותית, גם אם זו לעתים מבקרת את המימסד.
*           האם הסופרים מקופחים לעומת אמנים אחרים בכספים המגיעים מהממשלה?
            אני לא יודע אם זה המצב לעומת ציירים או מוסיקאים, אבל נדמה לי שהמימסד מעניק היום את רוב הכספים למבצעים ולא ליוצרים, כלומר למוזיאונים, לתיאטרונים, להפקות של סרטים.
*           האם אחד הגורמים לכך הוא שאגודת הסופרים אינה מפורסמת כמו אמ"י או אגודת העיתונאים ותדמיתה אינה חיובית במיוחד?
            לא. אמ"י היא אגודת השחקנים, ומעצם טבעה היא פונה יותר לקהל הרחב. השחקנים הרבה יותר מפורסמים מן הסופרים, ואף העיתונאים כך. הסופר הוא אדם מופנם, היושב בביתו וכותב ואינו זקוק לתגובתו של הציבור עד ליציאתו של הספר לאור. ההשקעה שלנו אינה צריכה להיות ביחסי ציבור אלא במתן אפשרות לסופר להתמסר לכתיבה ושיצירתו לא תיפגע בגלל אילוצים כלכליים.
*           עם היו"ר החדש של האגודה נבחר גם ועד חדש, ויש בו הרבה פנים חדשות.
            נכון, לוועד החדש נבחרו שלושה-עשר חברים חדשים ורק ארבעה שהיו בוועד הקודם, אבל צריך לזכור שחברים רבים שהיו בוועד הקודם לא העמידו את מועמדותם מחדש.
*           האם יש מקומות משוריינים לסניפי האגודה מערים שונות?
            יש ארבעה מקומות משוריינים לירושלים, שניים לחיפה ולצפון ואחד-עשר לתל-אביב, המרכז והדרום. בהתאם לתקנון החדש של האגודה, בבחירות בעוד שנתיים ישוריינו רק מחצית המקומות לסניפים השונים, והאחרים ייבחרו ללא שיריון. ייתכן שבאחד הימים יבוטל השיריון כליל, לאור העובדה שהמרחק בין המקומות השונים "נתקצר" תודות לאמצעי התחבורה הנוחים.
*           האם ב"מאזנים", ירחון אגודת הסופרים, יחולו שינויים?
            מה שהוועד יקבע הוא שייעשה. נראה לי, בכל אופן, שהעורכים יוחלפו. חיים פסח ואשר רייך עורכים את הירחון כבר שמונה שנים, ולפי התקנון החדש יש להחליף את העורכים לעיתים תכופות יותר.
*           הקדנציה הקודמת התאפיינה בסכסוכים, התפטרויות והאשמות. מה תעשה כדי שזה לא יקרה הפעם?
            אינני יכול לשים את האצבע על מה שגרם לכך, ואני אטפל בכל בעיה כשתתעורר. אני מקווה שדברים כאלה לא יתרחשו בקדנציה שלי.
*           כאשר סיימה שולמית לפיד את כהונתה כיו"ר האגודה לפני שנתיים, היא אמרה שאין בדעתה להיבחר לקדנציה נוספת משום שהתפקיד פוגע בכתיבה. אתה היית יושב-ראש האגודה גם בעבר. האם העיסוק בענייני הציבור אינו פוגע בכתיבתך?
            כשנבחרתי בפעם הקודמת גרתי בירושלים, וכשהייתי נוסע הביתה הייתי מתנתק במידה מסויימת מהתפקיד. איני יודע אם עכשיו, כשאני גר בתל-אביב, יהיה המצב שונה. אבל אני מקווה שאוכל למצוא את שביל הזהב בין מילוי התפקיד כראוי לבין הכתיבה.