"בריחות למרחקים קצרים"
 הוצ. מסדה ואגודת הסופרים העברים, עורכי הסדרה ק.א. ברתיני,עוזר רבין, 1975

 

זכה בפרס ירושלים לספרות יפה ע"ש ש"י עגנון, לשנת תשל"ו (1976)


שמאי גולן מקבל את פרס ירושלים מידיו של טדי קולק, ראש העיר לימינו יעקב צור, ירושלים 1976
 
   

חבר השופטים פרופ' יוסף דן, ד"ר נחום אריאלי והמשורר מנפרד וינקלר. נימוקי חבר השופטים שהעניקו פרס ירושלים ע"ש ש"י עגנון לשנת תשל"ו 1976. ניתן ביום שלישי, ט' מרחשון תשל"ז 2.11.1976

 
   
   
   
   
   
 
"פרס עגנון לשמאי גולן",
על המשמר 5.11.1976
 
            פרס ירושלים לספרות יפה על שם ש"י עגנון הוענק השבוע לסופר הירושלמי שמאי גולן. מנימוקי חבר השופטים (פרופ' יוסף דן, ד"ר נחום אריאלי, מנפרד וינקלר):
            "לאחר עיון מפורט ביצירות הרבות שהוגשו לועדת הפרס, ולאחר בדיקת תקנון הפרס, הקובע כי מטרתו היא 'לעודד את הסופר העברי להקדיש מיצירותיו... לירושלים בעבר הקרוב או הרחוק, בהווה ובחזון לעתיד', הננו ממליצים להעניק את הפרס לסופר שמאי גולן על ספרו 'בריחות למרחקים קצרים' ועל יצירותיו האחרות שירושלים עומדת במרכזן, כגון 'מותו של אורי פלד'.
            ... סיפוריו של גולן, רקעם, בדרך כלל, הוא חייה של ירושלים, משכונת העולים החדשה בעיר גנים ועד האוניברסיטה העברית: גיבוריו חיים וכואבים את עולמה של ירושלים, ואת החווייה הישראלית בכללה. בסיפורים תמציתיים ורבי תנופה מצביע שמאי גולן על ההווייה הטראגית המלווה תופעות הירואיות שבמציאות חיינו – המורה המזדקן והנדחה, הנכה החוזר מהמלחמה, העולה החדש בחבלי קליטתו, מייסד הקיבוץ שמעלליו נשכחים מלב – ומצביע, תוך כדי כך, על עוול ואכזריות יחד עם תופעות של עומק רגשי נשגב.
            "ספרו זה של שמאי גולן הוא הישג חשוב להתפתחות הסיפור הקצר, העברי, הודות לסגנונו התמציתי, לגיבוש העלילתי המצויין, וללשון הצחה, הנמלטת ממליצות וכולה קודש להבעת חוויותיו של הגיבור. בסיפוריו של גולן ניתן לראות מאמץ לקראת התפתחות ושיכלול ספרותי 'המתעלים מספר לספר, ובספר 'בריחות למרחקים קצרים' הציב הישג נכבד בניצול תמציתי של הלשון להבעה ספרותית מעולה".
 
 
 
"הוענקו פרסי ירושלים לעתונות ולספרות יפה",
הצופה, 5.11.1976
 
מאת סופרנו בירושלים
 
                פרס ירושלים לעיתונות על שם גרשון אגרון ז"ל הוענק אמש לסופר הצופה יעקב אדלשטיין ולכתב הטלוויזיה הישראלית עמירם ניר.
                הטכס נערך באולם מועצת העיריה במעמד ראש העיר טדי קולק, חברי מועצת העיריה, חבר השופטים של הפרס ואישי ציבור.
                הפרס בסך 2000 לירות כל אחד ניתן לזוכים עבור מתן ביטוי לירושלים של היום ומיכלול בעיותיה וזאת על פי המלצת חבר השופטים יעקב צור (יו"ר), משה קרונה וגבריאל שטרן.
                בהמלצת חבר השופטים שקרא העיתונאי גבריאל שטרן נאמר כי מר יעקב אדלשטיין זכה בפרס על כך שמזה שנים הוא עוקב אחר חיי היומיום של ירושלים ומאיר ברשימותיו בעיתון הצופה פינות ניסתרות של שכונותיה ושל ההווי האנושי שלה הן בשכונות החדשות והן בקרב היישוב הישן. מאמריו נכתבים מתוך אהבה לעיר וידיעה מעמיקה של עברה, בשורותיה, מוסדותיה ונפש תושביה.

                חבר השופטים קבע בהמלצותיו כי עמירם ניר זכה בפרס עבור שתי כתבותיו בטלוויזיה שהוקדשו לתוכנית בינוי ממילה שדנו באחת הבעיות החיוניות להתפתחותה של העיר. נערכו בבהירות ובגישה אובייקטיבית שקולה.

 
פרס ירושלים לספרות יפה
                במעמד זה הוענק פרס ירושלים לספרות על שם ש"י עגנון לסופר שמאי גולן עבור ספרו "בריחות למרחקים קצרים" ויצירותיו האחרות שירושלים עומדת במרכזן.
                בשם מקבלי הפרסים הודה סופר הצופה מר יעקב אדלשטיין שעמד בדבריו על האחריות הרבה המוטלת על העיתונאי בבואו לתאר או לסקר את ההתרחשויות והאירועים בירושלים.
                "אי אפשר לכתוב על ירושלים של היום מבלי להכיר את עברה ואת מעמדה ההיסטורי של העיר. רק באספקלריה של העבר מתוך ראיית העתיד אפשר לתאר ולספר את המעשים הגדולים הנעשים בירושלים" – אמר מר אדלשטיין.
                הסופר שמאי גולן קרא פרק מתוך ספרו "בריחות למרחקים קצרים".
                קווים לדמותו של גרשון אגרון ז"ל נשא מר יעקב צור, פרופסור יוסף דן הרצה על "עגנון וירושלים".
 
 
 
"פרס עגנון לשמאי גולן",
על המשמר 5.11.1976
 
                פרס ירושלים לספרות יפה על שם ש"י עגנון הוענק השבוע לסופר הירושלמי שמאי גולן. מנימוקי חבר השופטים (פרופ' יוסף דן, ד"ר נחום אריאלי, מנפרד וינקלר):
                "לאחר עיון מפורט ביצירות הרבות שהוגשו לועדת הפרס, ולאחר בדיקת תקנון הפרס, הקובע כי מטרתו היא 'לעודד את הסופר העברי להקדיש מיצירותיו... לירושלים בעבר הקרוב או הרחוק, בהווה ובחזון לעתיד', הננו ממליצים להעניק את הפרס לסופר שמאי גולן על ספרו 'בריחות למרחקים קצרים' ועל יצירותיו האחרות שירושלים עומדת במרכזן, כגון 'מותו של אורי פלד'.
                ... סיפוריו של גולן, רקעם, בדרך כלל, הוא חייה של ירושלים, משכונת העולים החדשה בעיר גנים ועד האוניברסיטה העברית: גיבוריו חיים וכואבים את עולמה של ירושלים, ואת החווייה הישראלית בכללה. בסיפורים תמציתיים ורבי תנופה מצביע שמאי גולן על ההווייה הטראגית המלווה תופעות הירואיות שבמציאות חיינו – המורה המזדקן והנדחה, הנכה החוזר מהמלחמה, העולה החדש בחבלי קליטתו, מייסד הקיבוץ שמעלליו נשכחים מלב – ומצביע, תוך כדי כך, על עוול ואכזריות יחד עם תופעות של עומק רגשי נשגב.
                "ספרו זה של שמאי גולן הוא הישג חשוב להתפתחות הסיפור הקצר, העברי, הודות לסגנונו התמציתי, לגיבוש העלילתי המצויין, וללשון הצחה, הנמלטת ממליצות וכולה קודש להבעת חוויותיו של הגיבור. בסיפוריו של גולן ניתן לראות מאמץ לקראת התפתחות ושיכלול ספרותי 'המתעלים מספר לספר, ובספר 'בריחות למרחקים קצרים' הציב הישג נכבד בניצול תמציתי של הלשון להבעה ספרותית מעולה".
 
*
                שמאי גולן נולד ב-1933 בעיירה פולטוסק שליד וארשה. עלה ארצה ב-1947. התחנך בקיבוץ, שירת בצה"ל חמש שנים והיה קצין בצבא-הקבע. בוגר האוניברסיטה העברית בעברית, היסטוריה של עם ישראל וחינוך; מוסמך להוראה. מ-1971 – מנהל בית הסופר ע"ש חיים הזז בעיר העתיקה. בין ספריו "באשמורת אחרונה" (רומאן), "אשמים" (רומאן), "בריחות למרחקים קצרים" (סיפורים), "השואה – פרקי עדות וסיפרות".