"מותו של אורי פלד", הוצ. עם עובד – הספריה לעם, 1971,

זכה בפרס רמת-גן לספרות

 
 

"הוענקו פרסי רמת גן לספרות תשל"ב",

"מעריב", 6.10.1972

שמאי גולן, בעד ספרו "מותו של אורי פלד". "אורי פלד, גיבור הרומן ניצל ממוות בגיטו וזוועות המוות רודפות אותו גם בישראל. אין לאורי פלד מיפלט ממירדף המוות אלא מותו של עצמו. במלחמת ששת הימים, מפלס מפקד הפלוגה, אורי פלד, את דרכו בין חייליו המתים והפצועים ובין המצבות בהר הזיתים ומבקש להודות לאלוהים על הנס שעשה לנו ואז בא הפיצוץ שקוטע את דבריו..." חשבנו לנכון להעניק לשמאי גולן את הפרס על שהעז לכתוב על המלחמה מתוך ראות אישית לגמרי ועל שהצליח להפוך את האישי והפרטי לנחלת הכלל.

 

 
   פרס רמת גן לספרות