פרס אקו"ם לשנת תשכ"ה עבור "אשמים" (השיבה)

 
 
מנימוקי השופטים, המשורר ק.א. ברתיני, המבקר שלום קרמר והמלחין עמנואל הרוסי, שהעניקו פרס אקו"ם לשנת תשכ"ה, לשמאי גולן עבור "אשָמים" ("השיבה"). 3.10.1965
 
 
 
נימוקי השופטים של פרס אקו"ם לשנת 1964/65 (תשכ"ד/כ"ה), סעיף ג'
 
חבר השופטים מציין בסיפוק, כי בין תשע-עשרה היצירות, שהוגשו לתחרות השנה, נמצאו כמה מהן העומדות על דרגה ספרותית נאותה. כן מוצאים השופטים כראויה לציון העובדה ששבע מתוך תשע-עשרה היצירות הן מחזות, כלומר, פרופורציה המעידה על שינוי כיוון מבחינת הסוג, שלפיו הולכים, כנראה, לא מעטים מן הסופרים, בעיקר הצעירים. אשר לתימאטיקה, כדאי לציין שחלק ניכר מן החומר שהוגש לנו מוקדש לנושא השואה, לישראל החדשה בישובי-פיתוח, להווי בפלמ"ח ובצה"ל.
השופטים התלבטו לא מעט ביחס להמלצות על קבלת הפרס, הואיל ולא מצאו יצירה אחת המתבלטת מבין היתר מכל הבחינות. לבסוף נתנו דעתם במיוחד על שתי יצירות, האחת הפרוזה הסיפורית, "ה ש י ב ה", שסימן ההיכר שלה הוא "ש ן", והשניה בשירה, "ק ש ת   ב ע נ ן", מחזור שירים על פייבוש.
"ה ש י ב ה" היא פרשת חייה של נערה, שבעודה ילדה הופקדה על-ידי אביה אצל פולני והלה הכניס אותה למנזר. שם חונכה ברוח הנצרות, ובתום המלחמה הוצאה משם על-ידי שליחים שבאו מהארץ ואחר-כך הגיעה ארצה בשלהי שלטונו של המאנדאט. המחבר הצליח בשירטוטי הזמן והמקום, שבהם פעלו הנפשות. פה ושם מצאו גם מומנטים דרמאטיים שהועלו יפה. הטכניקה הספרותית איננה שווה; לפעמים משתמש המחבר בהיסטים לאחור, ופעמים הרציפות היא כמעט ריפורטאג'ית. הלשון חלקה ובהירה, ללא התגנדרות וללא מלאכותיות. היצירה כתובה בעדינות וללא נסיונות של מילודראמאטיות, והיא עשויה למשוך קהל קוראים רחב.
מחזור השירים "קשת בענן" הוא מעין פואימה לירית. הצד העלילתי מסתמן בצורה קלושה ביותר, והדבר נעשה, כנראה, מדעת – כי המחבר הוא משורר לירי ולא התכוון אלא לעיצוב חווייתי של מומנטים שונים בחיי הדמות שהעלה. נראה שפייבוש נולד בגולה; עברו עליו שנים במחנה טרבלינקה, ואחר-כך הגיע ארצה, הביתה. המחזור כולו עשיר במטאפורות, שבחלקן הן מקוריות וגם ניקלטות בקלות. הטכניקה השירית, החלוקה לטורים ולבתים, היא די טבעית. החריזה, שהמשורר משתמש בה לפרקים, והיא נאה ולא מאולצת.
השופטים לא היו בדיעה אחת ביחס לערכן של שתי היצירות שנבחרו, ולאחר דיון וניתוח הוסכם ביניהם להמליץ בפני הנהלת אקו"ם על חלוקת הפרס בין שני המחברים כדלקמן: מחבר "השיבה" יקבל 65% מן הסכום, ומחבר "קשת בענן" – 35%. כן המליצו השופטים שהנהלת אקו"ם תגדיל את סכום הפרס, שבמקורו נקבע לסך -.2000 ל"י.
 
                                                                                       באנו על החתום
 
 
                                                                    (-)                          (-)                              (-)
התאריך 3.10.65                                      ק.א. ברתיני            עמנואל הרוסי                   שלום קרמר