הענקת פרס ראובן ואלנרוד לשמאי גולן
בעבור סיפורו "הסתלקותו של ברוך ניילבן"
 
הוכרז כסיפור הטוב ביותר שהופיע באותה שנה ב"מאזנים". ההזמנה לטקס מיום 17.5.1979.
הסיפור הופיע בקובץ "חופה".