עריכת ספרים - שמאי גולן
 
 
 
 ♦ השואה - פרקי עדות וספרות
 השואה - פרקי עדות וספרות
"השואה - פרקי עדות וספרות" ערך והקדים מבואות לשערים שמאי גולן ♦ אנשים בתל אביב זוכרים - עריכה יחד עם הסופר אהוד בן עזר
 אנשים בתל אביב זוכרים - עריכה יחד עם הסופר אהוד בן עזר
"אנשים בתל אביב זוכרים" הוא שמו של ספר שהוציאה עמותת "כח לגמלאים" ובו 44 סיפורים של גימלאי העיר, המתארים את תל-אביב של פעם. ועדת שיפוט, שמנתה את הסופרים שמאי גולן ואהוד בן עזר, בחרה בסיפורים הראויים . ♦ טניה ופליקס - רופאים ישראלים שלא חדלו להיות ניצולי שואה
 טניה ופליקס - רופאים ישראלים שלא חדלו להיות ניצולי שואה
טניה ופליקס גולדשטיין ז"ל, עלו לישראל מפולין לאחר השואה, מתוך הכרה ציונית עמוקה. הם היו אזרחים ורופאים מסורים, אבל חשו את עצמם ניצולי שואה. זיכרונות השואה המרים לא חדלו לייסר אותם ומתוכם שאבו את כוחם. ♦ חנוכת שיר - שירים של משתתפי הסדנא לכתיבה יוצרת
 
שירים של משתתפי הסדנא לכתביה יוצרת בהנחיית שמאי גולן ♦ קהילת פוסטוק - ספר זכרון
 
שמאי גולן, יושב ראש ההוצאה לאור של הספר, תרגם את רוב החומר הכתוב ב"ספר הזכרון - קהילת פונסטוק" וערך אותו. הספר יצא לאור במהדורה מצומצמת בקיץ תשס"ו