נשיא המדינה - מר שמעון פרס
 
   נשיא המדינה שמעון פרס