מ.א. (מערכת אומר?)
"ילד יהודי בשואה"
בעתון "אומר", 20.12.1963
 
   
אַנָה דַר
 
            כרקע לספר שלפנינו משמשת תקופת הכבוש הנאצי באירופה. עלילתו מתארת חיי נער עברי הבורח יחד עם רבים אחרים מפני הנאצים ועובר לרוסיה. כאן, אחרי פרשה ארכת סבל ותלאות, מגיע הנער לסיביר, לטַשְׁקֶנְט "עיר הלחם". בשעת שהותו בעיר זו פורצת מלחמת העולם השניה. מאבקו של הנער הוא מאבק מתמיד על קיום בארץ הנמצאת במאבק עליון נגד הפולש, והיא מלאה פליטים הנלחמים יום יום, שעה שעה על פת לחם וקיום מינימלי.
            בתׂם הסערה, עם מִגור הפולש האכזרי, מתחילים חפושי דרך ולבטים, חטוט בזכרונות העבר נׂכח המציאות האיֻמה של אירופה ריקה מיהודים.
            עולמו של הנער נהרס. אין אמון באדם. הנער נתקל על כל צעד ושעל בשנאה ובאנטישמיות ואינו בוטח באיש. מכאן גם פקפקנותו והסוסיו לדברי השליח מארץ ישראל הבא להוציא את הפליטים מגיא ההרגה. נזדקן הנער ובגר לפני זמנו. הוא יודע הליכות עולם "ולא אותו ירמו". מכאן חשדנותו כלפי כל אחד ואחד כּאִלו הוא אומר: "כבר ראיתי ושמעתי אנשים כמוך, לא אותי תפתה במרמה".
            יש בספר סמליות. הנער הוא סמל לעם ישראל הנודד והנע, הסובל מתגרת ידם של הגויים ומאי סבלנותה של הסביבה.
            הספר כתוב בכשרון רב, תאורים חיים ומרתקים, וּמִשֻׁקָע בו חלק מחויותיו של המחבר עצמו בדפים אלה.