מאמרים על הספר: בריחות למרחקים קצרים מאת שמאי גולן
 
   
 ♦ פרס עגנון לספר: בריחות למרחקים קצרים

 
"בריחות למרחקים קצרים" הוצ. מסדה ואגודת הסופרים העברים, עורכי הסדרה ק.א. ברתיני,עוזר רבין, 1975 זכה בפרס ירושלים לספרות יפה ע"ש ש"י עגנון, לשנת תשל"ו (1976)
  לקריאת המאמר המלא
 ♦ הלל ברזל - סיפורים ריאליסטיים, כוחם ומגבלותיהם

 
שמונת הסיפורים, שנתכנסו בקובץ זה, מעוצבים בנוסח שניתן לכנותו ריאליסטי. כמה מתכונות-היסוד, המאפיינות את הסיפור הריאליסטי, מצויות גם כאן: זהות, הסתברות, מלאות..
  לקריאת המאמר המלא
 ♦ יוסף דן - גוויעתו של דור

 
חלק מסיפוריו של שמאי גולן, הכלולים בקובץ "בריחות למרחקים קצרים" עניינם קיצה של תקופה, קיצו של דור, קיצו של תהליך: תהליך המוות האישי.
  לקריאת המאמר המלא
 ♦ חנה הרציג - חריפות ללא עידון

 
שמו של קובץ הסיפורים החדש של שמאי גולן מעיד על תוכנו: רוב הסיפורים עוסקים בנסיונות הבריחה של הדמויות ממציאות חייהן ומעולמן, נסיונות המסתיימים בכשלון. המוטו של הספר, "כאשר ינוס איש מפני הארי ופגעו הדוב
  לקריאת המאמר המלא
 ♦ שרה כץ - על בריחות ועל שורשים

 
שמאי גולן הוא מן הסופרים הצעירים ניצולי-השואה שחוויות ילדותו קשורות באימי השואה, והם שקבעו את דמות עולמו ואת תוכן יצירותיו הראשונות. ואולם מתברר כי שמאי גולן הוא מן הבודדים שהצליחו להשתחרר מהעבר.
  לקריאת המאמר המלא
 ♦ אריה ליפשיץ - על אסופת סיפורים קצרים

 
תופעה רווחת ומקובלת היא, כי תחילתו של מספר מתבטאה בכתיבת הסיפור הקצר, וממנו יש שהוא מגיע אל היריעה הגדולה של הרומאן. לא כן אצל מספרנו. רקע צמיחתו בפולין, כל אשר ינק בימי ילדותו בהוויה היהודית.
  לקריאת המאמר המלא
 ♦ ענת פינברג - בריחות למרחקים קצרים

 
זהו ספרו הרביעי של שמאי גולן, מחברם של "באשמורת אחרונה", "אשמים", ו"מותו של אורי פלד". הפעם מציג לפנינו המספר שורה של דמויות שאת כולן מאפיינת חויית הפגישה המרה עם המציאות.
  לקריאת המאמר המלא
 ♦ י.פ. - בריחות למרחקים קצרים

 
הבריחות הן בריחת האדם מגורלו, והמרחקים הקצרים – אלו הם המשברים, הפותחים, כביכול, פתח של הצלה, כאשר נדמה לו לאדם, שהנה צמחו לו כנפים והוא יקבע לו את אורח חייו.
  לקריאת המאמר המלא
 ♦ ידיעות קצרות מהעתונות

 
ידיעות קצרות מהעתונות: על המשמר, הצופה - פרס ידורשלים לספרות יפה ע"ש עגנון. מעריב - תרגום הספר לספרדית.
  לקריאת המאמר המלא