ללא חתימה
"בין אמנון ליהודה"
"מעריב", 28.10.1983
 
שמאי גולן / "המארב" / סיפורים
/ הוצ' ספריית תרמיל בעריכת ישראל הר. עם רישומים של חנה לרנר /
צה"ל, קצח"ר, משרד הבטחון ההוצאה לאור / 1983, 171 עמ'.
 
   
 
            אחד הסיפורים המגובשים ביותר בקובץ סיפורים זה של שמאי גולן הוא "השעור בקפא"פ", המתרחש בטירה בצרפת, שבה מתקבצים עקורים יהודים ושליח מטעם הפלמ"ח. אמנון מלמד אותם דרכי לחימה בארץ ישראל וציונות. מה שמעניין בסיפור היא מערכת היחסים בין האנשים, בין יהודה הנאמן לאמנון ובין שץ, למשל, שהיה פרטיזן ועתה הוא מתווך בין השניים ובין אחרים.
            סיפור מעניין אחר הוא "הגבעה" המתרחש בירושלים בשכונת "עיר גנים" ושוב, עניינו הוא מירקם יחסים בין יצחק סוקולניק העולה החדש ושכנו אסולין.
            קובץ הסיפורים הזה רובו ככולו מבטא הווי חיים על רקע מלחמות הארץ, על רקע השואה וההעפלה. דומה, שהעלילות כולן יש בהן מקור אוטוביוגראפי, כמו נקלע המחבר אל מקום ההתרחשות ומדווח על מה שרואות עיניו כאדם "מעורב".
            אלה הם סיפורי-הווי במובן הטוב של המלה. סיפורי-הווי שהם סיפורי-הווה המספרים על זמן מסויים ואנשים העומדים בפני עצמם כ"גיבורים" מיוחדים.
            אציין את רישומיה הרגישים של חנה לרנר המלווים קובץ זה.