מראיינת פרופ' חנה יעוז
"ברוסיה של היום: תרבות ושירה"
ראיון עם שמאי גולן בעקבות שובו משליחותו כיועץ לענייני תרבות בשגרירות ישראל במוסקבה.
"פסיפס לשירה ואמנות, ליד "עקד", גליון 46, קייץ תשס"א – 2001, עמ' 30-25.