קצרות
ללא חתימה
 
   
 
"ציפייה לפגישה אלימה", על "חופה"
"ידיעות אחרונות", 28.12.1990
 
            מהדורה חדשה של "חופה" מאת שמאי גולן רואה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד. בספר נובלה ושלושה סיפורים. בסיפור "הפגישה" נדון זקן לציפייה מתמדת לקראת פגישה אלימה עם נערי הגימנסיה. ב"שנת ההשתלמות" זוכה המורה אלכסנדר קדם להתגשמות מאווייו, אך גם לחורבנו. "הסתלקותו של ברוך ניילבן" עוסק בניצול שואה, הנקלע למציאות ישראלית זרה ומאיימת, וביחסיו הנפתלים עם רעייתו ועם בנו הפצוע. בנובלה "חופה", שהיא המרכזית בקובץ, סיפור על אהבה שאין לה מוצא אלא במוות.
 
 
 
 
"גבר ושתי נשים"
על "חופה"
"ידיעות אחרונות", 24.2.1984
 
חופה / שמאי גולן / הקיבוץ המאוחד / 168 עמודים.
 
שלוש דמויות מסופרות בנובלה הפותחת את הספר ושמה כשמו. האחת דמותו של גבר, יואל, סטודנט ירושלמי שנעשה לפקיד בכיר בבנק בטבריה, והוא מגיע בסיפור אל קיצו הטראגי במי הכינרת. השתיים האחרות, הן שתי הנשים בחייו, אשתו ואם בניו נירה, בת ראש-פינה, ואהובתו אודליה. דרך המונולוגים שלהן אליו אנו מתוודעים בעקיפין אל הגבר ואל דרך חייו שהסתיימה במבוי-ללא-מוצא. נוספו על נובלה זו בספר שלושה סיפורים קצרים, על ניצול-שואה ויחסיו המורכבים עם מישפחתו, על מורה היוצא לשנת השתלמות שהיא שנת שיחרור ממוסכמות, ועל קשיש ועימותו עם נערים אלימים.
 
 
 
ארועים והודעות
 
"ידיעות אחרונות", 10/2/84
 
ערב עם שמאי גולן
 
            לרגל הופעת הספרים: "המארב" ו"חופה" ועם סיום תפקידו כיושב-ראש אגודת הסופרים העברים, ייערך ערב עם שמאי גולן ביום חמישי (16.2.84), בשעה 8, בבית-הסופר, רחוב קפלן 6, תל-אביב. משתתפים: פרופ' הלל ברזל, ד"ר הלל וייס, חיים נגיד והמחבר. קריאה: רזיה ישראלי. מנחה: אהוד בן עזר.
 
 
 
(ראה גם על המחזה "היעלמות")