פרופ' גבריאל מוקד
"הערות בעניינים של סיפורת – בחותם הריאליזם"
על  'חופה' ו'המארב' 
מאת: שמאי גולן
"עכשיו" 49, אביב תשמ"ד – 1984
 
   מתוך הנחה כזאת יש להתיחס גם לספריו הנוכחיים של שמאי גולן ('חופה' ו'המארב'). אלה הם סיפורים ריאליסטיים-פסיכולוגיים אמינים מאוד, שהמרחק בינם לבין ריעיהם מפרי-עטם של מספרי "מרכז-המיגרש" נצטמצם מאוד. הללו נקטו נימה ריאליסטית-מטאריאליסטית, שהתקרבה להווה פסיכולוגי ממשי של יום-יום, ואילו פרוזאיקן כשמאי גולן חיזק את כתיבתו, העצים את כלי-תפישתו, ודרגות-סיפורת שונות החלו, כביכול, להתקרב זו לזו בשדה האקטואליה הישראלית החיה על המתחים והלחצים העצומים שלה.
ולעיצומו של דבר (כלומר למיקומה של האינדיבידואליות שבמסַפר שלפנינו): הרי זה מסַפר עם להט קפדני ומרוסן משל עצמו, שניסיון חייו מנופי תקופת-שואה, בין האחריות של החוויה ה"גברית" הישראלית וכלה במאבקו על הנוסח הספרותי, נתגבש, כביכול, כאן בנוסח של יצירתו דהאידנא, בכל הַמַתָן הצנוע והרחוק מיומרות מופלגות.
 
 
   גבריאל מוקד - משורר, עורך ספרותי ומבקר. עורך כתב-העת הספרותי 'עכשיו'