דברי הספד לסופר שמאי גולן, שנשאו מפיה של עדנה מיטווך מלר